Våga utmana dig själv

17 december, 2014

BullhoundMedia och Business Staging ordnar morgonseminarium den 22 januari 2015. Vi berättar om hur vi ser på varumärkesbyggande, budskapsförpackning och vikten av att uppmuntra till innovation och “ha örat mot marken”.