Archive for december, 2016

Pitchträning

dec 02 2016

Framgångsrik försäljning börjar med en bra pitch. Efter att framgångsrikt ha pitchtränat många företag har jag tips och idéer som jag gärna…