Ett färgstarkt varumärke

MODELLEN SOM HJÄLPER DIG ATT LYCKAS MED DINA AFFÄRER

Läs mer

 

Ett färgstarkt varumärke

Har ditt företag ett färgstarkt erbjudande som sticker ut? 

Omsorgerna om verksamhetens varumärke pågår ständigt – till vardags och när det blåser. Extra viktigt är arbetet med varumärket i turbulenta tider. Då ska produkter och tjänster sättas i sitt rätta sammanhang, anpassas till nuet och ställa siktet på framtidens utmaningar.

Ett varumärke som inte berör är verkningslöst.

Hur uppfattas ditt företag av dina kunder?
Upplevs du som den färgstarka kraftfulla tiger som du själv tycker att du är? Tycker de att du är en liten blek och svag kanin? Uppfattar omgivningen den vision som finns för verksamheten? Har företaget värderingar som gör medarbetare stolta och målmedvetna? Lockar företagets värderingar framtida kollegor?

Är de anställdas sätt att möta kunderna det rätta sättet?

Framgångsrika företag drivs av team som trivs att arbeta tillsammans mot gemensamma mål. Hur kan ni bli bättre på att vara ett vinnande team?
Lite mer röd passion kanske inte skulle skada.

Vilken färg har ditt företag och hur smakar det?

Naturligtvis handlar det inte konkret om smak och färg utan istället om hur mottagaren upplever ditt företag, hur du påverkar de olika sinnena hos dina framtida och nuvarande kunder.

Business Staging har utvecklat en modell för att hjälpa uppdragsgivare bli tydliga, synliga och framgångsrika i sina affärer.

Business Staging erbjuder

Seminarier

Inspirationsseminarium, där vi med utgångspunkt från vår bok, Kokbok för färgstarka varumärken, diskuterar nödvändigheten av att skapa ett trovärdigt och färgstarkt varumärke på en konkurrensutsatt marknad.

Halv- och heldagsseminarier, där vi inleder med en genomgång om vad som kännetecknar framgångsrika, trovärdiga och inspirerande varumärken och bygger på med workshops. I workshops arbetar deltagarna praktiskt med frågor som:
– Sådan nytta gör vi för våra kunder
– Därför ska man välja vårt företag i konkurrens med andra
– Så skapar vi ännu starkare engagemang bland våra medarbetare
– Detta måste du tänka på för att nå företagets vision

Konsultuppdrag

Vi hjälper företag att bli tydliga, synliga och framgångsrika. Detta sker bl. a genom att vi tillsammans med företaget genomlyser hela verksamheten och skapar åtgärdspaket. Baserat på företagets behov skräddarsyr vi program och stöd inom affärsutveckling, ledarskap och kommunikation.

Vi anlitas för att hitta nya affärsmöjligheter när försäljningen viker. Vi kan skapa visionära ledningsteam för att engagera medarbetarna. Vi kan vässa redskapen när kommunikationen spretar och det är svårt att nå igenom bruset.

Med vår modell – hjälper vi företag att skapa transparens mellan företagets vision, mål och värderingar och hur företaget uppfattas på marknaden.

 

Vision och värderingar

Om

Business Staging är ett managementkonsultbolag med olika specialiteter, som arbetar utifrån ett helhetsperspektiv kring varumärkesfrågor, organisationskultur och ledarskap.

I bolaget finns erfarenhet från bl. a. bank/finans, B2B, startup-företag, utbildningsbranschen och advokatbranschen.

Olika roller vi har: författare, föreläsare, företagsledare, lärare, managementkonsult, marknadschef, mentor, företags coach, projektledare, säljare, styrelse- ordförande och medlem.

Företag där vi verkat/haft uppdrag: Add Gender, Almi, Botkyrka Kommun, Connect Sverige, Företagsekonomiska Institutet, Hamilton Advokatbyrå, Investeringsbanken, Ljusterö GK, LRF-konsult, Marknadsinstitutet, Merkantil Factoring, Nordea, Probo, Spillkråkan, Säters Advokatbyrå AB.

Business Staging story

Engagemang/Arbete från storföretag och småföretag har gett mig kunskap om vad som bygger framgång. 

När jag 2003 tog steget att bli managementkonsult var det för att jag ville använda mina kunskaper i ett nytt sammanhang, dela med mig av erfarenheter och kunnande och hjälpa andra att bli framgångsrika. Min inriktning är affärsutveckling och strategiskt varumärkesarbete för de uppdragsgivare jag vänder mig till – små och medelstora företag inom många olika branscher.

Jag har erfarenhet från arbete med bolags högsta ledningar och som den praktiske utföraren längst ned i affärsprocessen. Jag har deltagit i styrelsearbete i företag och organisationer och har samarbetat med en rad olika kompetenser. Jag vet hur de olika utmaningarna ser ut och vilka vägar man kan välja. Nu är min ledstjärna att hjälpa andra företag att bli tydliga, synliga och framgångsrika i sina ledarroller i företag och organisationer.

Många klarar av att få en bra idé – konsten är att förverkliga denna. Förutsättningen att lyckas blir bättre för den som har en rådgivare som hjälper till att driva processen i rätt riktning.
Jag kan hjälpa till att göra en analys av idén, därefter dra slutsatser som mynnar ut i att en handlingsplan upprättas och aktiviteten påbörjas.

För mig ligger fokus alltid på möjligheter – min breda palett av råd är resultatet av samarbeten med olika kompetenser som jag har i mitt nätverk. Jag samarbetar med bl. a. design- och kommunikationsbyrå, PR-konsulter, skribenter, ledarskapskonsulter, omvärldsbevakare, HR-strateger, varumärkesstrateger och jurister.

Min formella utbildning är civilekonom och DIHR, därtill är jag och har varit ordförande och ledamot i styrelser samt verkar som mentor.

Efter drygt 20 års erfarenhet som projektledare, kundansvarig och försäljare på olika positioner inom bank och finans startade jag 1990 mitt första företag, LeaCoch Design AB. Bolaget var då verksamt inom design, produktion och försäljning av barnkläder. Några av de utmaningar jag hanterade i det bolaget var försäljning, inköp, import från Asien, kalkylering, bokföring, kravhantering och likviditet.

Pengar är ofta en viktig förutsättning för framgång och uthållighet. I min rådgivning har jag stor nytta av mitt kunnande när det gäller hur kreditgivare och affärsänglar tänker. En annan betydelsefull erfarenhet är den jag fick av att ha varit projektledare och medlem i olika projektgrupper i samband med varumärkesarbetet kring Nordea.

Jag har samlat mitt kunnande i Kokbok för färgstarka varumärken, en pedagogisk handbok i hur man skapar framgångsrika varumärken. Jag är en av bokens tre författare. Boken utkom 2013.
Läs mer på driva-eget.se eller köp boken direkt!

kokbok

 

Aktuellt

 

Kontakt

Sibylle Wenne

Sibylle Wenne

070-296 52 55

Välkommen att kontakta oss för att diskutera hur vi kan hjälpa dig och ditt företag!